So sánh sản phẩm

Nông trại của chúng tôi

Một số hình ảnh tại nông trại Rau Cao:

 

Hệ thống nhà lưới xung quanh nông trại

Màng lưới chắn nắng và côn trùng

Cây rau mầm

Rau hữu cơ công nghệ cao

Hệ thống giá thể trên cao


Cây rau trồng trong giá thể


Cây rau sắp đến mùa thu hoạch

Cung cấp nước cho các giá thể trồng rau

Máy lọc và bể chứa nước

Kiểm tra và thu hoạch rau

 
Tags:,

Chia Sẻ :

Chat Facebook