So sánh sản phẩm

Hệ thống giá thể trồng rau thông minh

GIÁ THỂ TRỒNG RAU HỮU CƠ
Thành phần giá thể: Khoáng sét bentonite, trấu hun, phân hữu cơ, sỉ than, vôi bột, đất phù sa.
Công thức phối trộn giá thể dùng lần đầu (% tính theo thể tích các nguyên liệu):
STT Nguyên liệu Hàm lượng (%) Ghi chú Xuất xứ
1 Đất phù sa 50 Cát non  
2 Khoáng sét   100g/chậu  
3 Trấu hun 20    
4 Phân hữu cơ   100g/chậu  
5 Sỉ than 30    
6 Vôi bột   50g/chậu  
Tổng        

Công thức phối trộn giá thể tái sử dụng:
STT Nguyên liệu Hàm lượng (%) Ghi chú
1 Giá thể tái sử dụng 80  
2 Khoáng sét   100g/chậu
3 Trấu hun 10  
4 Sỉ than 10  
5 Vôi bột   50g/chậu
Tổng      
 
 
  1. Các chỉ tiêu lí hóa của giá thể
STT Chỉ tiêu Hàm lượng
1 Độ giữ ẩm 85-95%
2 pH 7-7,5
3 Mùn 30%
4 Chất khoáng Đầy đủ khoáng vi lượng
  1. Hạch toán giá thành giá thể/chậu
Vật liệu Đơn giá
(đồng)
Số lượng
(kg)
Thành tiền
(đồng)
Khấu hao/vụ
(đồng)
Khoáng sét 1.000 0,1 150  
Đất phù sa (cát non) 500 2,0 1.000  
Phân hữu cơ 30.000 100 3.000  
Trấu hun 3.000 0,5 1.500  
Sỉ than        
Vôi bột        
Tổng        
 
Tags:,

Chia Sẻ :

Chat Facebook